Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
15.11.2019  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Dugotrajno skladištenje elektronskih elektronskih komponenata – Deo 8: Pasivni elektronski uređaji
Srpski
Објављен 
09.08.1990  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
137 str.
5604 RSD 
PDF
Performanse visokonaponskih sistema jednosmerne struje (HVDC) sa pretvaračima komutiranim mrežom — Deo 2: Kvarovi i komutacija
Engleski
Објављен 
21.04.2011  
87 str.
4920 RSD 
PDF
Performanse visokonaponskih sistema jednosmerne struje (HVDC) sa pretvaračima komutiranim mrežom - Deo 1: Ustaljeni uslovi
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Električna oprema industrijskih mašina — Serijski link podataka za komunikaciju u realnom vremenu između komandi i pogona
Engleski
Објављен 
21.04.2011  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 6: Uputstvo za određivanje tipova opterećenja i odgovarajućih strujnih vrednosti
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
117 str.
5261 RSD 
PDF
Poluprovodničke pločice — Deo 3: Preporuke za dobru praksu pri rukovanju, pakovanju i skladištenju
Engleski
Повучен 
30.11.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Poluprovodnički dielektrični proizvodi - Deo 4: Upitnik za korisnike i isporučioce dielektrika
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Poluprovodnički čipovi — Deo 4: Upitnik za korisnike i isporučioce poluprovodničkih čipova;
Engleski
Објављен 
19.06.2008  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Poluprovodnički dielektrični proizvodi - Deo 7: XML šema za razmenu podataka
Engleski
Објављен 
20.05.2009  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Poluprovodnički dielektrični proizvodi - Deo 8: Šema modela EXPRESS za razmenu podataka
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Katodne cevi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Katodne cevi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Specifikacije podvrste: Memorijske cevi slike
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Memorijske cevi slike
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Pretvarači slike i pojačavači slike
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Pretvarači slike i pojačavači slike
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Elektronske cevi za analizu slike
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Elektronske cevi za analizu slike

421 found, page 1 from 22 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7