Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
У припреми 
19.11.2019  
30 str.
3700 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Rečnik delova i sistema — Deo 11: Sistemi za gorivo
Srpski
У припреми 
05.11.2019  
13 str.
2310 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Grafički simboli
Engleski
Повучен 
20.12.2013  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, pogonjeni generatorskim agregatom — Bezbednost
Engleski
Повучен 
28.04.2017  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Električni generatori pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Bezbednost
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Bezbednost - Deo 1: Dizel-motori
Engleski
Повучен 
21.06.2016  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Bezbednost — Deo 1: Motori sa paljenjem smeše sabijanjem (dizel-motori)
Srpski
Објављен 
21.06.2016  
27 str.
3507 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Bezbednost – Deo 1: Motori sa paljenjem sabijanjem (dizel-motori)
Engleski
Објављен 
20.12.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstruisanje motora koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama — Deo 1: Motori grupe II koji se koriste u atmosferi sa zapaljivim gasom i parom
Srpski
Објављен 
25.12.2017  
36 str.
4109 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstruisanje motora koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama – Deo 1: Motori grupe II koji se koriste u atmosferi sa zapaljivim gasom i parom
Srpski
Повучен 
29.08.2014  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstruisanje motora koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 2: Grupa I motora koji se koriste u podzemnim radovima podložnim pojavi praskavog gasa i/ili sagorljive prašine
Srpski
Објављен 
29.08.2014  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstruisanje motora koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama — Deo 2: Grupa I motora koji se koriste u podzemnim radovima podložnim pojavi rudničkog gasa i/ili zapaljive prašine
Engleski
Објављен 
20.12.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstruisanje motora koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama — Deo 3: Motori grupe II koji se koriste u atmosferama sa zapaljivom prašinom
Srpski
Повучен 
30.12.2010  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Oprema za pokretanje ručicom - Deo 1: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.08.2014  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Oprema za pokretanje ručicom — Deo 1: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja
Srpski
Објављен 
29.08.2014  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Oprema za pokretanje ručicom — Deo 1: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.12.2010  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Oprema za pokretanje ručicom - Deo 2: Metoda ispitivanja ugla isključivanja
Srpski
Повучен 
29.08.2014  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Oprema za pokretanje ručicom — Deo 2: Metoda ispitivanja ugla isključivanja
Srpski
Објављен 
29.08.2014  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Oprema za pokretanje ručicom — Deo 2: Metoda ispitivanja ugla isključivanja
Engleski
Повучен 
20.12.2013  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Oprema za pokretanje trzajem — Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Oprema za pokretanje poteznicom — Opšti zahtevi za bezbednost

104 found, page 1 from 6 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6