COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
31.08.2018  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza -Deo 3: Odnos između EN 115:1995 i njegove izmene i EN 115-1:2008
Engleski
Објављен 
31.08.2018  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 3: Odnos između EN 115-1:2008 + A1:2010 i EN 115-1:2017
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 10: Sistem serije standarda EN 81
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Osnove i tumačenja — Deo 12: Primena EN 81-20 i EN 81-50 na specifičnim tržištima
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza — Deo 4: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 115
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 4: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 115
Engleski
Повучен 
27.12.2011  
136 str.
5604 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 11: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 81
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
159 str.
5947 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 11: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 81
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 76: Evakuacija liftovima osoba sa posebnim potrebama
Engleski
Повучен 
30.05.2014  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Postojeći liftovi - Deo 82: Povećanje pristupačnosti postojećih liftova namenjenih za prevoz lica, uključujući i osobe sa posebnim potrebama
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Postojeći liftovi - Deo 83: Pravila za poboljšanje otpornosti prema vandalizmu
Srpski
Повучен 
26.04.2010  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Pokretne stepenice (eskalatori) i pokretne staze - Bezbednosni zahtevi za konstruisanje i ugradnju - (Identičan sa EN 115:1983) - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
26.04.2010  
43 str.
4322 RSD 
PDF
Pokretne stepenice (eskalatori) i pokretne staze - Bezbednosni zahtevi za konstrukciju i ugradnju (identičan sa EN 115:1983)
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
92 str.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza - Deo 1: Konstrukcija i ugradnja
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
114 str.
5261 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 1: Konstrukcija i ugradnja
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza -Deo 2: Pravila za poboljšanje postojećih pokretnih stepenica i pokretnih staza
Srpski
Повучен 
25.04.2016  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Emisija
Srpski
Објављен 
25.04.2016  
21 str.
3102 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Emisija
Srpski
Повучен 
29.11.2010  
25 str.
3316 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost
Srpski
Повучен 
30.04.2014  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost

99 found, page 1 from 5 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5