COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
23.05.2012  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Engleski
Објављен 
31.05.2013  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi — Pravila za projektovanje spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem — Deo 5: Metoda proračuna spojeva zaptivenih celom površinom
Engleski
Повучен 
30.05.2014  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Industrijske armature - Kuglaste slavine od legure bakra
Engleski
Објављен 
19.06.2008  
60 str.
4020 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Pravila za projektovanje spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem - Deo 3: Metod proračuna tipova spojeva sa prirubnicama sa naleganjem metal na metal
Engleski
Повучен 
30.05.2014  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Pravila za projektovanje spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem - Deo 4: Kvalifikacija kompetentnosti osoblja za montažu spojeva sa vijcima na priključnoj opremi koja je obuhvaćena Direktivom za opremu pod pritiskom
Engleski
Објављен 
31.05.2013  
86 str.
4920 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi — Pravila za projektovanje spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem — Osnovne informacije
Srpski
Објављен 
28.08.2009  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 1: Opšti zahtevi
Srpski
Објављен 
28.08.2009  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 2: Zaporne armature
Srpski
Објављен 
28.08.2009  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 3: Odbojne armature
Srpski
Објављен 
28.08.2009  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 4: Vazdušni ventili
Srpski
Објављен 
28.08.2009  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 5: Regulacione armature
Srpski
Објављен 
28.08.2009  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 6: Hidranti
Srpski
Објављен 
09.09.2008  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor koje nose oznaku PN - Deo 2: Prirubnice od livenog gvožđa - Izmena 1
Srpski
Повучен 
26.05.2010  
69 str.
5134 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku PN - Deo 1: Prirubnice od čelika
Engleski
Повучен 
31.07.2013  
121 str.
5604 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku PN - Deo 1: Prirubnice od čelika
Engleski
Повучен 
31.08.2018  
124 str.
5604 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi – Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku PN – Deo 1: Prirubnice od čelika
Engleski
Повучен 
31.08.2018  
2 str.
0 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi — Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku PN — Deo 1: Prirubnice od čelika — Ispravka
Engleski
Објављен 
31.08.2018  
148 str.
5604 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi – Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku PN – Deo 1: Prirubnice od čelika
Srpski
Објављен 
01.08.2005  
37 str.
4109 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku PN - Deo 2: Prirubnice od livenog gvožđa

448 found, page 1 from 23 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7