Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
26.10.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Engleski
Повучен 
27.12.2011  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Evropska šema za klasifikaciju gasnih aparata prema metodi odvođenja produkata sagorevanja (tipovi)
Engleski
Повучен 
24.03.2015  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Evropska šema za klasifikaciju gasnih aparata prema metodi odvođenja produkata sagorevanja (tipovi)
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Evropska šema za klasifikaciju gasnih aparata prema metodi odvođenja produkata sagorevanja (tipovi)
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Određivanje emisija iz aparata koji sagorevaju gasovita goriva u toku ispitivanja tipa
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Opšte uputstvo za obeležavanje gasnih aparata
Engleski
Повучен 
 
118 str.
5261 RSD 
PDF
Gasni generatori toplog vazduha sa prinudnom konvekcijom za grejanje prostora koji se ne koriste u domaćinstvu, a čija neto vrednost toplotnog opterećenja gorionika ne prelazi 300 kW, sa ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
152 str.
5947 RSD 
PDF
Gasni zagrejači toplog vazduha sa prinudnom cirkulacijom za zagrevanje prostora, koji se ne koriste u domaćinstvu, a čija neto vrednost toplotnog opterećenja gorionika ne prelazi 300 kW, sa ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenosu vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Srpski
Повучен 
31.05.2011  
37 str.
4109 RSD 
PDF
Ručne slavine za gasne aparate
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Ručne slavine za gasne aparate
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha za upotrebu u domaćinstvu i van domaćinstva - Dopunski zahtevi za kondenzacijske generatore toplog vazduha
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha za upotrebu u domaćinstvu i van domaćinstva — Dopunski zahtevi za kondenzacijske generatore toplog vazduha
Srpski
Повучен 
23.05.2012  
36 str.
4109 RSD 
PDF
Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh za gasne gorionike i gasne aparate - Deo 1: Pneumatski tipovi
Engleski
Објављен 
09.09.2008  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh kod gasnih gorionika i gasnih aparata - Deo 2: Elektronski tipovi
Srpski
Повучен 
23.05.2012  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Nulti regulatori za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Повучен 
17.12.2018  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Gasne mašine za pranje rublja sa direktnim grejanjem, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Повучен 
17.12.2018  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Gasne mašine za pranje rublja sa direktnim grejanjem, nazivnog tolotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Повучен 
28.07.2015  
144 str.
5604 RSD 
PDF
Gasni apsorpcioni i adsorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW — Deo 1: Termini i definicije

206 found, page 1 from 11 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7