COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
24.05.2019  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Funkcionalna bezbednost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih upravljačkih sistema koji utiču na bezbednost mašina
Engleski
Објављен 
21.04.2011  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Smernice za primenu ISO 13849-1 i IEC 62061 u izradi upravljačkih sistema mašina koji se odnose na bezbednost
Engleski
Повучен 
28.04.2017  
95 str.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Elektroosetljiva zaštitna oprema — Deo 2: Posebni zahtevi za aktivne fotoelektronske zaštitne uređaje (AOPD)
Engleski
Објављен 
30.12.2010  
147 str.
5604 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Elektroosetljiva zaštitna oprema — Deo 3: Posebni zahtevi za aktivne fotoelektronske zaštitne uređaje koji reaguju na difuznu refleksiju (AOPDDR)
Engleski
Објављен 
30.12.2010  
219 str.
6631 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Primena zaštitne opreme kojom se otkriva prisustvo osoba
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
68 str.
4278 RSD 
PDF
Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek-mašina, označavanje i identifikaciju - Principi kodiranja za indikatore i aktuatore
Engleski
Објављен 
27.03.2009  
262 str.
7028 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 1: Opšti zahtevi — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.11.2011  
3 str.
0 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 1: Opšti zahtevi — Ispravka
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
60 str.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 11: Zahtevi za visokonaponsku opremu za naizmenične napone iznad 1 000 V ili 1 500 V za jednosmerne napone, ali ne iznad 36 kV
Engleski
Објављен 
30.11.2011  
3 str.
0 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 11: Zahtevi za visokonaponsku opremu za naizmenične napone iznad 1 000 V ili 1 500 V za jednosmerne napone, ali ne iznad 36 kV— Ispravka
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 31: Posebni zahtevi za bezbednost i elektromagnetnu kompatibilnost za mašine za šivenje, pojedinačnih i sistema
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 31: Posebni zahtevi za bezbednost i elektromagnetsku kompatibilnost za mašine za šivenje, pojedinačne mašine i sisteme
Engleski
Објављен 
20.05.2009  
139 str.
5604 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 32: Zahtevi za dizalice
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
259 str.
7028 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 33:Zahtevi za opremu koja se koristi u proizvodnji poluprovodnika
Engleski
Повучен 
21.06.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek-mašina, označavanje i identifikaciju - Identifikacija priključaka opreme i krajeva provodnika
Engleski
Објављен 
21.06.2012  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Osnovni I bezbednosni principi za interfejs čovek-mašina, označavanje I identifikacija - Identifikacija priključaka opreme I krajeva provodnika
Engleski
Повучен 
21.06.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek-mašina, obeležavanje i identifikaciju - Identifikacija provodnika pomoću boja ili alfanumerički
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek-mašina, označavanje i identifikaciju - Principi pobuđivanja
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Obeležavanje električne opreme naznačenim karakteristikama koje se odnose na električno napajanje - Zahtevi za bezbednost

40 found, page 1 from 2 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2