Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Smernice za primenu standarda EN 15744 i EN 15907
Engleski
Објављен 
23.12.2015  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Identifikacija filma — Najmanji set metapodataka za kinematografski rad
Engleski
Објављен 
23.12.2015  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Identifikacija filma — Povećavanje interoperabilnosti metapodataka — Setovi i strukture elemenata
Srpski
Објављен 
01.01.1968  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čiste hemikalije - Aluminijumhlorid, bezvodni
Srpski
Објављен 
14.12.1984  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Čiste hemikalije - Rastvor amonijaka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.06.2019  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Foto-osetljivi materijali - Termini koji se odnose na mikrokopije i njihove podloge
Srpski
Повучен 
24.06.2019  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Foto-osetljivi materijali - Termini koji se odnose na aparate za mikrokopiranje
Srpski
Објављен 
01.07.1969  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Foto-osetljivi materijali - Veličine jedinica pakovanja
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Natrijumsulfit (Na2SO3)
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Natrijumtiosulfat, kristalni (Na2SO3 x 5H2O)
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Kalijumbromid (KBr)
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Hidrohinon (C6H4(OH)2)
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Para-metilaminofenolsulfat-metol (HOC6H4NHCH3 x 1/2 H2SO4)
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Natrijumkarbonat, bezvodni (Na2CO3)
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Natrijumtetraborat, dekahidrat (boraks)
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Kalijummetabisulfit (K2S2O5)
Srpski
Објављен 
01.07.1972  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Foto-hemikalije - Amonijumhidroksid (NH4OH)
Srpski
Објављен 
01.07.1969  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja foto-osetljivih materijala - Određivanje tiosulfata u razvijenim crno-belim fotografskim filmovima i pločama
Srpski
Објављен 
01.07.1971  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja foto-osetljivih materijala - Određivanje tiosulfata i tetrationata u razvijenim fotografskim papirima
Srpski
Објављен 
01.07.1969  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja foto-osetljivih materijala - Određivanje stabilnosti slika razvijenih crno-belih filmova, ploča i papira

71 found, page 1 from 4 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4