Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
У припреми 
12.11.2019  
21 str.
3102 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla – Određivanje peroksidnog broja – Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke
Srpski
У припреми 
12.11.2019  
15 str.
2524 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla – Određivanje indeksa refrakcije
Engleski
У припреми 
07.11.2019  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Seme uljarica - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija
Srpski
У припреми 
12.11.2019  
19 str.
2867 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla – Određivanje konvencionalne zapreminske mase („litarske mase na vazduhu”)
Srpski
Повучен 
01.01.1991  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje kvaliteta uljarica. Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Suncokretovo seme - za industrijsku preradu -
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Suncokretovo seme za industrijsku preradu
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Seme suncokreta za industrijsku preradu
Srpski
Објављен 
31.12.1990  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Uljano seme - Seme suncokreta za industrijsku preradu - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Seme ricinusa - za industrisku preradu -
Srpski
Повучен 
20.03.2013  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Seme ricinusa za industrijsku preradu - Specifikacija
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Seme soje - za industrisku preradu -
Srpski
Објављен 
31.12.1990  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Uljano seme - Seme soje za industrijsku preradu - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Seme bundeva (buča) - za industrisku preradu -
Srpski
Објављен 
22.10.1997  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Seme tikve za industrijsku preradu - Specifikacija
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
seme uljane repice - za industrisku upotrebu -
Srpski
Објављен 
31.12.1990  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Uljano seme - Seme uljane repice sa visokim sadržajem eruka kiseline, za industrijsku preradu - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Laneno seme - za industrisku preradu -
Srpski
Објављен 
22.10.1997  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Seme lana za proizvodnju ulja - Specifikacija
Srpski
Објављен 
31.12.1990  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Uljano seme - Seme uljane repice sa niskim sadržajem eruka kiseline, za industrijsku preradu - Uslovi kvaliteta

279 found, page 1 from 14 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7