COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
 
118 str.
5261 RSD 
PDF
Gasni generatori toplog vazduha sa prinudnom konvekcijom za grejanje prostora koji se ne koriste u domaćinstvu, a čija neto vrednost toplotnog opterećenja gorionika ne prelazi 300 kW, sa ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Srpski
Повучен 
31.05.2011  
37 str.
4109 RSD 
PDF
Ručne slavine za gasne aparate
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha za upotrebu u domaćinstvu i van domaćinstva - Dopunski zahtevi za kondenzacijske generatore toplog vazduha
Srpski
Повучен 
23.05.2012  
36 str.
4109 RSD 
PDF
Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh za gasne gorionike i gasne aparate - Deo 1: Pneumatski tipovi
Engleski
Објављен 
09.09.2008  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh kod gasnih gorionika i gasnih aparata - Deo 2: Elektronski tipovi
Srpski
Повучен 
23.05.2012  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Nulti regulatori za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Повучен 
17.12.2018  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Gasne mašine za pranje rublja sa direktnim grejanjem, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Повучен 
17.12.2018  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Gasne mašine za pranje rublja sa direktnim grejanjem, nazivnog tolotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Повучен 
28.07.2015  
144 str.
5604 RSD 
PDF
Gasni apsorpcioni i adsorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Повучен 
28.07.2015  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Gasni apsorpcioni i adsorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Srpski
Повучен 
01.01.2002  
31 str.
3700 RSD 
PDF
Uredaji za nadzor plamena za gasne aparate - Termoelektrični uređaji (identičan sa EN 125:1991)
Srpski
Повучен 
31.05.2011  
36 str.
4109 RSD 
PDF
Uređaji za nadzor plamena za gasne aparate - Termoelektrični uređaji za nadzor plamena
Srpski
Повучен 
31.07.2013  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Višefunkcionalni uređaji za upravljanje gasnim aparatima
Engleski
Објављен 
09.09.2008  
138 str.
5604 RSD 
PDF
Nezavisni gasni zagrejači prostora sa konvekcijom i ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili odvod dimnih gasova
Engleski
Повучен 
31.01.2018  
78 str.
4578 RSD 
PDF
Gasni generatori vrućeg vazduha sa ventilatorom, koji se koriste u staklenim baštama i za dopunsko zagrevanje prostora van domaćinstva
Engleski
Повучен 
17.12.2018  
106 str.
5261 RSD 
PDF
Gasne sušilice rublja sa bubnjem za upotrebu u domaćinstvu tipa B, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Повучен 
17.12.2018  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Gasne sušilice rublja sa bubnjem za upotrebu u domaćinstvu tipa B, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
116 str.
5261 RSD 
PDF
Regulatori bez podešavanja za niske pritiske, sa pomoćnim sigurnosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći izlazni pritisak manji ili jednak 200 mbar i sa kapacitetom manjim ili jednakim 4 kg/h
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
108 str.
5261 RSD 
PDF
Gasni konvekcioni zagrejači prostora sa otvorenom komorom za sagorevanje
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
74 str.
4578 RSD 
PDF
Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima - Opšti zahtevi

82 found, page 1 from 5 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5