COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 2: Mašine za štampanje i lakiranje, uključujući i mašine za pripremu za štampu
Srpski
Објављен 
31.07.2019  
47 str.
4578 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Deo 1: Osnovna načela i metodologija
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Deo 1: Osnovna načela i metodologija
Srpski
Објављен 
31.07.2019  
36 str.
4109 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Deo 2: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo
Engleski
Објављен 
24.03.2017  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere — Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije — Deo 2: Osnovni pojmovi i metodologija za rudarstvo
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Postrojenja za nanošenje prevlaka — Mašine za nanošenje tečnih organskih materijala za prevlačenje potapanjem i elektroforetskim taloženjem — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Mašine za snabdevanje i cirkulaciju materijala za prevlačenje pod pritiskom — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Mašine za mešanje materijala za prevlačenje — Zahtevi za bezbednost — Deo 1: Mašine za mešanje koje se koriste pri reparaciji vozila
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Benzinske pumpe — Konstrukcija i performanse automatskih mlaznica koje se upotrebljavaju na dozatorima za gorivo
Engleski
Повучен 
28.02.2017  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Deo 1: Osnovni principi
Srpski
Објављен 
31.07.2019  
29 str.
3507 RSD 
PDF
Potencijalno eksplozivne atmosfere – Termini i definicije za opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Engleski
Објављен 
31.07.2013  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Potencijalno eksplozivne atmosfere – Termini i definicije za opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Engleski
Повучен 
24.03.2020  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 1: Osnovna metoda i zahtevi
Engleski
Повучен 
24.03.2020  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 2: Zaštita pomoću kućišta sa ograničavajućim propuštanjem "fr"
Engleski
Повучен 
24.09.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 3: Zaštita pomoću nepropaljivog kućišta "d"
Engleski
Повучен 
24.03.2020  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 5: Zaštita sa konstrukcionom bezbednošću "c"
Engleski
Повучен 
24.03.2020  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 6: Zaštita kontrolisanjem izvora paljenja "b"
Engleski
Повучен 
24.03.2020  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 8: Zaštita uranjanjem u tečnosti "k"
Engleski
Повучен 
28.02.2017  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Uređaji za sprečavanje prepunjavanja nepokretnih rezervoara tečnim naftnim gorivom

123 found, page 1 from 7 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7