Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

naSRPS EN 61169-64:2018

Status: У припреми
Jezik: Engleski
Br. strana: 25
Datum: 29.06.2018
Službeni glasnik:
Broj rešenja:
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN IEC 61169-64:2019   CLC/SR 46F
Cena: 2737 RSDOdštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Radiofrekvencijski konektori — Deo 64: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 0.8 mm - Karakteristična impedansa od 50 Oma (tip-0,8)

Naslov na engleskom jeziku

Radio frequency connectors - Part 64: Sectional specification - RF coaxial connectors with 0,8 mm inner diameter of outer conductor - Characteristic impedance 50 Ω (type 0,8)

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj standard je specifikacija podvrstre (SS) i daje informacije i pravila za pripremu detaljnih specifikacija (DS) za uparivanje 61169 serije koaksijalnih konektora od 0,8 mm. Konektori se koriste sa kablovima sa karakterističnom impedansom od 50 Oma u radnom frekvencijskom opsegu iznad 145 GHz. Konektori imaju široku upotrebu u komunikacijama i merenjima. On opisuje dimenzije interfejsa za konektore za opštu upotrebu sa informacijama o merenjima i obaveznim ispitivanjima izabranim iz standarda IEC 61169-1, primenjivim na sve detaljne specifikacije koje se odnose na konektore od 0,8 mm. Ova specifikacija ukazuje na preporučene performanse karakteristika koje treba uzeti u razmatranje pri pisanju DS i obuhvata sve rasporede ispitivanja i zahteve za inspekciju.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

radiofrekvencijski konektori


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
22.06.2018  
str.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 24: Specifikacija podvrste — Radiofrekvencijski koaksijalni konektori sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse od 75 Oma (tip F)
Engleski
У припреми 
30.08.2019  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 60: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika mm sa push-on uparivanjem - Karakteristična impedansa 50 Oma (tip SMPM)
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
93 str.
4920 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja — Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 47: Specifikacija podvrste za koaksijalne konektore za radio-frekvencije sa steznim sprezanjem, koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse 75 Ω (tip F-brzi)