Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TR 50674:2018

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 29
Datum: 25.06.2018
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 5253/38-51-02/2018
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TR 50674:2018   CLC/TC 59X
Cena: 2909 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Smernice za verifikaciju kućnih aparata u pogledu energetskog označavanja i ekodizajna

Naslov na engleskom jeziku

Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj tehnički izveštaj daje smernice za verifikaciju ispitivanja kućnih i sličnih električnih aparata u skladu sa regulativama komisije o primeni Ekodizajn Direktive 2009/125/EC i delegiranih regulativa komisije koje dopunjuju Direktivu Energetskog označavanja 2010/30/EU. Takođe treba da bude pogodan za naredna dokumenta. Ovaj tehnički izveštaj može da se primenjuje i na druge vrste proizvoda koji su povezani sa energijom, a delovi toga mogu biti primenjivi i za verifikaciju zahteva proizvoda za pregled izvan Evropske Unije.

Apstrakt na engleskom jeziku

This Technical Report provides guidance for the verification testing of household and similar electrical appliances according to the Commission Regulations implementing Ecodesign Directive 2009/125/EC and Commission Delegated Regulations supplementing Energy Labelling Directive 2010/30/EU. It is also due to be suitable for succeeding documents. This Technical Report might also be applicable to other types of energy related product and parts of it might also be applicable for the verification of product claims in schemes outside the European Union.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

smernica, verifikacija, kućni aparati, energetsko označavanje, ekodizajn