Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TR 50625-6:2019

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 17
Datum: 28.02.2019
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 1055/31-51-02/2019
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TR 50625-6:2018   CLC/TC 111X
Cena: 2225 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 6: Izveštaj o usaglašenosti Direktive 2012/19/EU i standarda iz serije EN 50625 i EN 50614

Naslov na engleskom jeziku

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 6: Report on the alignment between Directive 2012/19/EU and EN 50625 series standards and EN 50614

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj tehnički izveštaj obezbeđuje informacije kao pomoć operaterima kako da ispune zahteve iz Direktive 2012/19/EU i standarda iz serije EN 50625 i EN 50614.

Apstrakt na engleskom jeziku

This Technical Report provides information on the alignment between Directive 2012/19/EU and EN 50625 series standards and EN 50614.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

odlaganje otpada, postupanje sa otpadom, elektronska oprema i komponente, zaprljanost životne sredine,izveštaj o usaglašenosti