Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TS 50625-3-5:2017

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 16
Datum: 25.12.2017
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 4355/116-51-02/2017
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TS 50625-3-5:2017   CLC/TC 111X
Cena: 2097 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-5: Tehnička specifikacija za smanjenje zagađenja – Fotonaponski paneli

Naslov na engleskom jeziku

Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-5: Technical specification for de-pollution - Photovoltaic panels

Apstrakt na srpskom jeziku

Tačka 1 je zamenjena sledećim: Ova evropska tehnička specifikacija se koristi zajedno standardom za postupanje sa WEEE za fotonaponske panele, FprEN 50625-2-4, i tehničkom specifikacijom za smanjenje zagađenja - Opšte CLC/TS 50625-3-1:2015.

Apstrakt na engleskom jeziku

Clause 1 is replaced with the following: This European Technical Specification is intended to be used in conjunction with the WEEE Treatment Standard for photovoltaic panels, FprEN 50625-2-4 and Technical Specification for de-pollution - General CLC/TS 50625-3-1:2015.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

odlaganje otpada, postupanje sa otpadom, efikasnost, elektronska oprema i komponente, zaprljanost životne sredine, smanjenje zagađenja, fotonaponski paneli