Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2640

Prijavite se!
 

SRPS A.A4.300:1989

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 7
Datum: 11.02.1989
Službeni glasnik: 66/88
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Cena: 1711 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori

Naslov na engleskom jeziku

Tabular layouts of article characteristics for capacitors

Apstrakt na srpskom jeziku

Utvrđuju se zaglavlja karakteristika predmeta za kondenzatore (nepromenljive, višestruke nepromenljive, promenljive). Prilog a - Popis standarda predmeta na koji se odnose zaglavlja karakteristika predmeta iz ovog standarda; b - Broj mesta u oznaci.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

kondenzator;018;karakteristike;004;nazivna tablica na crtežu;010