Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

SRPS B.A4.065:2019

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 4
Datum: 24.04.2019
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 1833/51-51-02/2019
Izdanje: 2 ED
Cena: 1284 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Geološke oznake i simboli – Oznake za geomorfološke elemente

Naslov na engleskom jeziku

Geological designations and symbols - Designations for geomorphological elements

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom se utvrđuju oznake za geomorfološke elemente. Oznake utvrđene ovim standardom primenjuju se za označavanje geomorfoloških elemenata na geološkim kartama.

Apstrakt na engleskom jeziku

This standard specifies designations for geomorphological elements. The designations established by this standard apply to the designation of geomorphological elements on geological maps.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS B.A4.065:2019 zamenjuje SRPS B.A4.065:2001 - 24.04.2019


Deskriptori

geologija, karta, geomorfologija, oznaka, graficka oznaka