Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2640

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TS 50625-3-4:2017

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 60
Datum: 25.12.2017
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 4355/116-51-02/2017
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TS 50625-3-4:2017   CLC/TC 111X
Cena: 4020 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-4: Specifikacija za smanjenje zagađenja – oprema za izmenu temperature

Naslov na engleskom jeziku

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-4: Specification for de-pollution - temperature exchange equipment

Apstrakt na srpskom jeziku

Ova tehnička specifikacija se koristi zajedno standardom za postupanje sa WEEE za opremu za izmenu temperature, EN 50625-2-3, i tehničkkom specifikacijom za smanjenje zagađenja, CLC/TS 50625 3-1.

Apstrakt na engleskom jeziku

This Technical Specification is intended to be used in conjunction with the WEEE Treatment Standard for temperature exchange equipment, EN 50625-2-3, and the Technical Specification for de-pollution, CLC/TS 50625 3-1.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

odlaganje otpada, postupanje sa otpadom, efikasnost, elektronska oprema i komponente, zaprljanost životne sredine, smanjenje zagađenja, oprema za izmenu temperature