Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2639

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TS 50625-3-3:2017

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 34
Datum: 25.12.2017
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 4355/116-51-02/2017
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TS 50625-3-3:2017   CLC/TC 111X
Cena: 3253 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-3: Specifikacija za smanjenje zagađenja – WEEE koji sadrži CRT-ove i ravne panel-displeje

Naslov na engleskom jeziku

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-3: Specification for de-pollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays

Apstrakt na srpskom jeziku

Tačka 1 CLC/TS 50625-3-1:2015 zamenjena je sledećim: Ova evropska tehnička specifikacija se koristi zajedno sa CLC/TS 50625-3-1, Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 1: Opšti zahtevi za postupanje, EN 50625 1, Zahtevi za postupanje sa WEEE koji sadrži CRT-ove i ravne panel-displeje, EN 50625-2-2 i Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 3-1: Specifikacija za smanjenje zagađenja — Opšte, CLC/TS 50625-3-1.

Apstrakt na engleskom jeziku

Clause 1 of CLC/TS 50625-3-1:2015 is replaced with the following: This European Technical Specification is intended to be used in conjunction with CLC/TS 50625-3-1 Collection, logistics and treatment requirements for WEEE - Part 1: General treatment requirements, EN 50625 1, Collection, logistics and Treatment requirements for WEEE - Part 2-2: Treatment requirements for WEEE containing CRTs and flat panel displays, EN 50625-2-2 and Collection, logistics and treatment requirements for WEEE - Part 3-1: Specification for de-pollution - General, CLC/TS 50625-3-1.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

odlaganje otpada, postupanje sa otpadom, efikasnost, elektronska oprema i komponente, zaprljanost životne sredine, smanjenje zagađenja, CRT, ravni paneli, displej