Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TS 50625-4:2017

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 17
Datum: 31.07.2017
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 2675/60-51-02/2017
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TS 50625-4:2017   CLC/TC 111X
Cena: 2225 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 4: Specifikacija za sakupljanje i logistiku sa WEEE

Naslov na engleskom jeziku

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 4: Specification for the collection and logistics associated with WEEE

Apstrakt na srpskom jeziku

Ova tehnička specifikacija odnosi se na sledeće aktivnosti: sakupljanje, rukovanje, sortiranje, čuvanje, pripremu za transport i transport WEEE. Primenjuje se kod svih WEEE pre nego što otpad stigne do postrojenja za obradu, ili pre nego što se pripremi za ponovnu upotrebu. Ova tehnička specifikacija namenjena je svim rukovaocima koji su uključeni u poslove sakupljanja i logistike. Ova tehnička specifikacija ne obuhvata postupanje sa WEEE. U slučaju da pri poslovima sakupljanja i logistike treba preduzimati i aktivnosti tretiranja, primenjuje se EN 50625-1.

Apstrakt na engleskom jeziku

This Technical Specification applies to the following operations: collection, handling, sorting, storage, preparation for transport and transport of WEEE. It is applicable to all WEEE prior to arriving at the treatment facility or arriving at a preparation for re-use facility. This Technical Specification addresses all operators that perform collection and logistics operations. This technical specification does not cover treatment of WEEE. In case of treatment activities undertaken at collection or logistics facilities the Standard EN 50625-1 applies.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

odlaganje otpada, postupanje sa otpadom, efikasnost, elektronska oprema i komponente, zaprljanost životne sredine, zagađenje, logistika