Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TS 50625-3-2:2016

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 20
Datum: 23.12.2016
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 3239/47-51-02/2016
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TS 50625-3-2:2016   CLC/TC 111X
Cena: 2398 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-2: Tehnička specifikacija za smanjenje zagađenja – Sijalice

Naslov na engleskom jeziku

Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-2: Technical specification for de-pollution - Lamps

Apstrakt na srpskom jeziku

Ova evropska tehnička specifikacija treba da se koristi zajedno sa standardom EN 50625-2-1 o postupanju sa WEEE, sa sijalicama, i tehničkom specifikacijom za smanjenje zagađenja CLC/TS 50625-3-1:2014 – Opšte.

Apstrakt na engleskom jeziku

This European Technical Specification is intended to be used in conjunction with the WEEE Treatment Standard for lamps, EN 50625-2-1, and the Technical Specification CLC/TS 50625-3-1:2014 for de-pollution - General.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

odlaganje otpada, postupanje sa otpadom, efikasnost, elektronska oprema i komponente, zaprljanost životne sredine, zagađenje, reciklaža