COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

SRPS EN 1176-1:2017

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 103
Datum: 31.10.2018
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 6658/51-51-02/2018
Izdanje: 3 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 1176-1:2017   CEN/TC 136
Cena: 6309 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

Naslov na engleskom jeziku

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj deo standarda EN 1176 utvrđuje opšte zahteve za bezbednost za potrebne površine i za trajno postavljenu opremu za javna dečja igrališta. Dodatni zahtevi za bezbednost za specifične delove opreme na dečjim igralištima utvrđeni su u narednim delovima ovog standarda. Ovaj deo standarda EN 1176 obuhvata opremu za dečja igrališta za svu decu. Pripremljen je sa punom svešću o potrebi nadzora nad mlađom decom kao i nad decom slabijih sposobnosti ili manje spretnosti. Svrha ovog dela standarda EN 1176 jeste da obezbedi propisani nivo bezbednosti prilikom igranja u i na opremi za dečja igrališta ili oko nje i da u isto vreme unapredi aktivnosti i karakteristike za koje je poznato da koriste deci, jer im pružaju dragoceno iskustvo koje će im omogućiti da se izbore sa situacijama izvan dečjeg igrališta. Ovaj deo standarda EN 1176 primenjuje se na opremu za dečja igrališta koju je predviđeno da, individualno i zajednički, koriste deca. Takođe se primenjuje na opremu i uređaje koji se ugrađuju kao oprema za dečja igrališta iako nisu proizvedeni kao takvi, ali isključujući one elemente koji su definisani kao igračke u standardu EN 71 u Direktivi o bezbednosti igračaka. Nije primenljivo na avanturistička dečja igrališta, izuzev onih elemenata koji su iz komercijalnih izvora. NAPOMENA Avanturistička dečja igrališta su ograđena, obezbeđena igrališta, koja rade i imaju osoblje u skladu sa široko prihvaćenim principima koji podstiču razvoj dece, a često koriste i opremu koju sami izrađuju. Ovaj deo standarda EN 1176 utvrđuje zahteve koji štite decu od opasnosti koje deca možda neće moći da predvide prilikom korišćenja opreme prema nameni ili na način koji se može opravdano očekivati. Predmet i područje primene ovog standarda ne obuhvata upotrebu električne energije u opremi za igru, bilo kao pogonske sile ili kao aktivnosti pri igri. Korisnicima se skreće pažnja na evropske i lokalne nacionalne standarde i regulative koji treba da se poštuju prilikom upotrebe električne energije. Oprema za igru koja se nalazi u vodi ili oprema gde voda predstavlja površinu za ublažavanje udara nije u potpunosti obuhvaćena ovim standardom i postoje dodatni rizici u vezi sa mokrim okruženjem. Ovim standardom nije obuhvaćen rizik od izlaganja prekomernim nivoima UV zračenja.

Apstrakt na engleskom jeziku

This part of EN 1176 specifies general safety requirements for permanently installed public playground equipment and surfacing. Additional safety requirements for specific pieces of playground equipment are specified in subsequent parts of this standard. This part of EN 1176 covers playground equipment for all children. It has been prepared with full recognition of the need for supervision of young children and of less able or less competent children. The purpose of this part of EN 1176 is to ensure a proper level of safety when playing in, on or around playground equipment, and at the same time to promote activities and features known to benefit children because they provide valuable experiences that will enable them to cope with situations outside the playground. This part of EN 1176 is applicable to playground equipment intended for individual and collective use by children. It is also applicable to equipment and units installed as children''s playground equipment although they are not manufactured as such, but exclude those items defined as toys in EN 71 and the Toys Safety Directive. It is not applicable to adventure playgrounds with the exception of those items which have been commercially sourced. NOTE Adventure playgrounds are fenced, secured playgrounds, run and staffed in accordance with the widely accepted principles that encourage children''s development and often use self-built equipment. This part of EN 1176 specifies the requirements that will protect the child from hazards that they might be unable to foresee when using the equipment as intended, or in a manner that can be reasonably anticipated. The use of electricity in play equipment, either as a play activity or as a motive force, is outside the scope of this standard. The attention of users is drawn to European and local national standards and regulations which are to be complied with when using electricity. Play equipment placed in water and where water can be seen as impact attenuating surfacing is not fully covered by this standard and additional risks are associated with wet environments. The risk of exposure to excessive levels of UV radiation is not covered in this standard.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS EN 1176-1:2017 zamenjuje SRPS EN 1176-1:2008 - 12.08.2016
SRPS EN 1176-1:2017 zamenjuje SRPS EN 1176-1:2013 - 12.08.2016


Deskriptori

oprema za igrališta, dečja igrališta, površine, zahtevi za bezbednost, opasnosti, prevencija nesreća, definicije, specifikacija, ispitivanje, projektovanje, održavanje, označavanje


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
У припреми 
11.03.2020  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 5: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za vrteške
Engleski
Повучен 
26.04.2013  
90 str.
4920 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 1: Opšti bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
25.12.2017  
84 str.
5904 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta — Deo 1: Opšti bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.07.2013  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 10: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za potpuno zatvorenu opremu za igru
Engleski
Повучен 
31.07.2013  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 11: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za prostorne mreže
Srpski
Повучен 
28.04.2017  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 11: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za prostorne mreže
Engleski
Повучен 
26.04.2013  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 2: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za ljuljaške
Srpski
Повучен 
25.12.2017  
24 str.
3316 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta — Deo 2: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za ljuljaške
Srpski
Повучен 
28.02.2020  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 2: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za ljuljaške
Engleski
Повучен 
28.02.2020  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 2: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za ljuljaške
Engleski
Повучен 
31.07.2013  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 3: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za tobogane
Srpski
Повучен 
25.12.2017  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 3: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za tobogane
Engleski
Повучен 
31.07.2013  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Oprema i površina za dečja igrališta - Deo 4: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za žičare
Srpski
Повучен 
25.12.2017  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 4: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za žičare
Engleski
Повучен 
24.06.2019  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Oprema i površina za dečja igrališta – Deo 4: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za žičare
Engleski
Повучен 
31.07.2013  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 5: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za vrteške
Srpski
Повучен 
24.12.2019  
21 str.
3102 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 5: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za vrteške
Engleski
Повучен 
31.07.2013  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 6: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za opremu za njihanje
Srpski
Повучен 
25.12.2017  
21 str.
3102 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 6: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za opremu za njihanje
Engleski
Повучен 
24.06.2019  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 6: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za opremu za njihanje
Engleski
Повучен 
31.07.2013  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 7: Uputstvo za ugradnju, kontrolu, održavanje i korišćenje