Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS EN 300 065 V2.1.1:2016

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 27
Datum: 23.12.2016
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 3239/47-51-02/2016
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 300 065 V2.1.1:2016   ERM TG26
Cena: 2909 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

Naslov na engleskom jeziku

Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument navodi minimalne zahteve za uskopojasne pomorske prijemnike sa direktnim ispisom (NBDP) koji rade u NAVTEX sistemu. Funkcija opreme je da automatski i kontinualno prima, prikazuje i/ili ispisuje meteorološke i navigacione poruke i poruke pronalaženja i spasavanja (SAR) koje se prenose preko obalskih stanica koje su deo NAVTEX sistema.

Apstrakt na engleskom jeziku

The present document states the minimum requirements for a Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) maritime receiver operating in the NAVTEX system. The equipment's function is to receive, display and/or print automatically and continuously, meteorological and navigational messages and Search And Rescue (SAR) messages transmitted by coast stations participating in the NAVTEX system.

Komisija za standarde


ICSDirektiveNacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

pomorski, NAVTEX, radio