Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS EN 300 019-2-3 V2.4.1:2016

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 38
Datum: 23.12.2016
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 3239/47-51-02/2016
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 300 019-2-3 V2.4.1:2015   EE 01
Cena: 3422 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu – Deo 2-3: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline – Stacionarno korišćenje na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja

Naslov na engleskom jeziku

Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-3: Specification of environmental tests; Stationary use at weatherprotected locations

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument navodi strogost i metode ispitivanja za verifikaciju zahtevane otpornosti opreme u skladu sa relevantnom klasom uticaja okoline. Ispitivanja se u ovom doku¬mentu primenjuju na stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja, obuhvatajući uslove okoline utvrđene u standardu EN 300 019-1-3 [1].

Apstrakt na engleskom jeziku

The present document specifies test severities and methods for the verification of the required resistibility of equipment according to the relevant environmental class. The tests in the present document apply to stationary use of equipment at weatherprotected locations covering the environmental conditions stated in ETSI EN 300 019-1-3 [1].

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

okolina, ispitivanje