Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2639

Prijavite se!
 

SRPS EN 300 019-1-3 V2.4.1:2015

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 21
Datum: 28.07.2015
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 2310/50-51-02/2015
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 300 019-1-3 V2.4.1:2014   EE 01
Cena: 2566 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-3: Klasifikacija uslova okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja

Naslov na engleskom jeziku

Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-3: Classification of environmental conditions; Stationary use at weatherprotected locations

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument definiše klase uslova okoline i strogost uslova kojima može biti izložena telekomunikaciona oprema. Navedene strogosti su takve da je mala verovatnoća da će biti premašene, a u opštem slučaju je manja od 1 %. Ovaj dokument se primenjuje na montiranu opremu za stacionarno korišćenje, uključujući periode sklapanja, otkaza, održavanja i opravke, na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja, onako kako je to definisano u tački 5.

Apstrakt na engleskom jeziku

The present document defines classes of environmental conditions and their severities to which telecommunication equipment may be exposed. The severities specified are those which will have a low probability of being exceeded; generally less than 1 %. The present document applies to equipment mounted for stationary use including periods of erection work, down time, maintenance and repair at weatherprotected locations defined in clause 5.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

okolina, oprema, ispitivanje