Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2640

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TS 50574-2:2015

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 32
Datum: 30.01.2015
Službeni glasnik: 16/15
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TS 50574-2:2014   CLC/TC 111X
Cena: 3080 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje na kraju veka trajanja aparata za domaćinstvo koji sadrže isparljive fluorougljenike ili isparljive ugljovodonike — Deo 2: Specifikacija sanacije

Naslov na engleskom jeziku

Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: specification for de-pollution

Apstrakt na srpskom jeziku

Nema informacija.

Apstrakt na engleskom jeziku

EN 50574:2012 gives the responsible take-back parties the task of defining target values. This Technical Specification provides applicable target values, characteristic numbers; sampling and analysis procedures, as well as monitoring and reporting requirements. Furthermore, this Technical Specification provides validation methodologies for tests and the daily business of the treatment plants as defined in EN 50574:2012.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

voda, kvalitet, ispitivanje vode, hemijske analize i ispitivanja, određivanje sadržaja, anjoni, bromidi, hloridi, fluoridi, nitrati, nitriti, ortofosfati, sulfati, voda za piće, površinska voda, podzemna voda, zagađenje vode, hemijski zagađivači vode