Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2640

Prijavite se!
 

SRPS EN 62305-2:2017

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 85
Datum: 25.09.2017
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 3170/49-51-02/2017
Izdanje: 2 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 62305-2:2012   CLC/TC 81X
Cena: 5904 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom

Naslov na engleskom jeziku

Protection against lightning - Part 2: Risk management

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj deo standarda se primenjuje za procenu rizika za neki objekat ili neki priključak od atmosferskog pražnjenja prema zemlji. Njegova namena je da obezbedi postupak za vrednovanje takvog rizika. Nkon što je već odabrana gornja podnošljiva granica za rizik, ovaj postupak omogućava izbor prikladnih zaštitnih mera koje treba usvojiti kako bi se rizik smanjio na tolerantnu granicu ili ispod nje. Ovo drugo izdanje povlači i zamenjuje prvo izdanje objavljeno 2006. godine i predstavlja njegovu tehničku reviziju. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne izmene u osnosu na prethodno izdanje: 1) Procena rizika za priključke povezane na objekat je izostavljena iz predmeta i područja primene standarda. 2) Razmatrane su povrede živih bića, izazvane električnim udarom u objektu. 3) Tolerancija rizika od gubitka kulturnog nasleđa je smanjena od 10-3 na 10-4. Uvedena je vrednost tolerancije rizika za gubitke ekonomskih veličina (RT = 10-3), koja se koristi onda kada podaci za analizu trošak/dobit nisu dostupni. 4) Uzeta je u obzir šteta proširena na okolne objekte ili okolinu. 5) Date su poboljšane jednačine za procenu: odgovarajućeg pražnjenja u blizini ojekta, ukupne površine za pražnjenje na i u blizini voda, verovatnoće da pražnjenje može izazvati oštećenje, odgovarajućeg rizika za zonu objekta, trošak gubitka. 6) Pripremljene su tabele za selektovanje relativne vrednosti gubitka u svim slučajevima. 7) Nivo impulsa podnosivog napona za opremu je proširen do 1 kV.

Apstrakt na engleskom jeziku

IEC 62305-2:2010(E) is applicable to risk assessment for a structure due to lightning flashes to earth. Its purpose is to provide a procedure for the evaluation of such a risk. Once an upper tolerable limit for the risk has been selected, this procedure allows the selection of appropriate protection measures to be adopted to reduce the risk to or below the tolerable limit. This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2006, and constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: 1) Risk assessment for services connected to structures is excluded from the scope. 2) Injuries of living beings caused by electric shock inside the structure are considered. 3) Tolerable risk of loss of cultural heritage is lowered from 10-3 to 10-4. The value of tolerable risk of loss of economic value (RT = 10-3) is introduced, to be used when data for cost/benefit analysis are not available. 4) Extended damage to surroundings structures or to the environment is considered. 5) Improved equations are provided for evaluation of: - collection areas relevant to flashes nearby a structure, - collection areas relevant to flashes to and nearby a line, - probabilities that a flash can cause damage, - loss factors even in structures with risk of explosion, - risk relevant to a zone of a structure, - cost of loss. 6) Tables are provided to select the relative amount of loss in all cases. 7) Impulse withstand voltage level of equipments was extended down to 1 kV.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

atmosfersko pražnjenje, zaštita, LPSC, upravljanje rizikom


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
143 str.
5604 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja - Deo 1: Opšti principi
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
222 str.
6631 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
321 str.
8086 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Materijalno oštećenje objekata i opasnost po život
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
210 str.
6288 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima