Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2639

Prijavite se!
 

SRPS EN 16214-1:2014

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 39
Datum: 31.07.2014
Službeni glasnik: 82/14
Broj rešenja:
Izdanje: 2 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 16214-1:2012   CEN/TC 383
Cena: 4109 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Kriterijumi održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe — Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori — Deo 1: Terminologija

Naslov na engleskom jeziku

Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom se definiše terminologija koju je potrebno koristiti u oblasti kriterijuma održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe. Ovaj evropski standard posebno razmatra neke važne termine i definicije koji se koriste u Direktivi Evropske komisije 2009/28/EC [1], poznatoj kao Direktiva o obnovljivim izvorima energije (RED), i u Direktivi Evropske komisije 2009/30/EC [2] poznatoj kao Direktiva o kvalitetu goriva (FQD), ili u ostalim evropskim propisima.

Apstrakt na engleskom jeziku

This European Standard defines the terminology to be used in the field of sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications. This European Standard specifically considers some relevant terms and definitions used in the European Commission Directive 2009/28/EC [1], referred to as Renewable Energy Directive (RED), and in the European Commission Directive 2009/30/EC [2] referred to as Fuel Quality Directive (FQD), or in other European regulations.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National actionDeskriptori

obnovljivi izvori energije, biogoriva, biomasa, održivost, ocenjivanje usaglašenosti, obezbeđenje kvaliteta, zahtevi za kvalitet, kriterijumi, indikatori, verifikacija, rečnik, definicije, terminologija


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
31.07.2014  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Kriterijum za održivu proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe – Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 1: Terminologija
Engleski
Повучен 
31.10.2014  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Kriterijum za održivu proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe – Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 3: Biodiverzitet i aspekti životne sredine koji se odnose na zaštitu prirode
Srpski
Повучен 
25.12.2017  
26 str.
3316 RSD 
PDF
Kriterijumi održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe — Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori — Deo 3: Biodiverzitet i aspekti životne sredine koji se odnose na zaštitu prirode
Engleski
Повучен 
29.04.2015  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Kriterijum za održivu proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe – Principi, kriterijum, indikatori i verifikatori – Deo 4: Metode izračunavanja balansa emisije gasova staklene bašte preko analize životnog ciklusa