Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2639

Prijavite se!
 

SRPS EN 300 065-1 V1.2.1:2013

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 25
Datum: 26.04.2013
Službeni glasnik: 40/13
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 300 065-1 V1.2.1:2009   ERM TG26
Cena: 2737 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim štampanjem za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja

Naslov na engleskom jeziku

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument navodi minimalne zahteve za uskopojasne pomorske prijemnike sa direktnim štampanjem (NBDP) koji rade u NAVTEX sistemu.

Apstrakt na engleskom jeziku

The present document states the minimum requirements for a Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) maritime receiver operating in the NAVTEX system.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

pomorski, NAVTEX, radio