Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-01-26
Time: 14:18


SRPS CLC/TR 50417:2012

Status: Повучен
Jezik: Engleski
Br. strana: 80
Datum: 26.10.2012
Datum povlačenja: 30.11.2015
Službeni glasnik: 106/12
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TR 50417:2010   CLC/TC 61
Cena: 4578 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih električnih aparata — Tumačenja evropskih standarda serije EN 60335

Naslov na engleskom jeziku

Safety of household and similar electrical appliances - Interpretations related to European Standards in the EN 60335 series

Apstrakt na srpskom jeziku

Odnosi se na tumačenja evropskih standarda serije EN 60335.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde

N061 - Перформансе и безбедност електричних апарата за домаћинство и сличних електричних апарата

ICS

97.030 - Električni aparati za domaćinstvo uopšte


Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS CLC/TR 50417:2014 zamenjuje SRPS CLC/TR 50417:2012 - 30.11.2015


Deskriptori

domaćinstvo, bezbednost, CLC/TC 61, tumačenje


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
31.01.2017  
65 str.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih električnih aparata — Tumačenja evropskih standarda serije EN 60335


Ovaj sajt je realizovan u okviru projekta CARDS 2006
Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia