Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 

SRPS ISO/TS 22002-1:2013

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 25
Datum: 28.02.2013
Službeni glasnik: 21/13
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima

ISO/TS 22002-1:2009   ISO/TC 34/SC 17
Cena: 3316 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane — Deo 1: Proizvodnja hrane

Naslov na engleskom jeziku

Prerequisite programmes on food safety Food manufacturing

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovom tehničkom specifikacijom se utvrđuju zahtevi za uspostavljanje, primenjivanje i održavanje prethodno potrebnih programa (PRP) kao pomoć u upravljanju opasnostima po bezbednost hrane. Ova tehnička specifikacija se primenjuje na sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu ili složenost, koje su uključene u proizvodnu fazu lanca hrane i žele da primene PRP na takav način da zadovolje zahteve utvrđene u ISO 22000:2005, tačka 7. Ova tehnička specifikacija nije osmišljena niti predviđena za upotrebu u drugim delovima lanca snabdevanja hranom.

Apstrakt na engleskom jeziku

This Technical Specification specifies requirements for establishing, implementing and maintaining prerequisite programmes (PRP) to assist in controlling food safety hazards. This Technical Specification is applicable to all organizations, regardless of size or complexity, which are involved in the manufacturing step of the food chain and wish to implement PRP in such a way as to address the requirements specified in ISO 22000:2005, Clause 7. This Technical Specification is neither designed nor intended for use in other parts of the food supply chain.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, zahtevi, lanac hrane