Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-02-28
Time: 21:52


SRPS EN 62305-1:2013

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 75
Datum: 28.01.2013
Službeni glasnik: 11/13
Broj rešenja:
Izdanje: 2 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 62305-1:2011   CLC/TC 81X
Cena: 4578 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 1: Opšti principi

Naslov na engleskom jeziku

Protection against lightning - Part 1: General principles

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom uspostavljaju se opšti principi koje treba slediti prilikom zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja, uključujući njihove instalacije i sadržaje, kao i osobe. Ovo drugo izdanje povlači i zamenjuje prvo izdanje, objavljeno 2006. god. i predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne izmene u odnosu na prehodo izdanje: 1) Standard više ne obuhvata zaštitu priključaka povezanih na objekat. 2) Odvojne sprege su uvedene kao zaštitne mere u cilju smanjivanja otkazivanja električnih i elektronskih sistema. 3) Prvi negativni strujni impuls je uveden kao novi parametar atmosferskog pražnjenja za potrebe proračuna. 4) Očekivane odvodne prekomerne struje usled atmosferskog pražnjenja su mnogo tačnije specificirane za niskonaponske energetske sisteme i za telekomunikacione sisteme.

Apstrakt na engleskom jeziku

IEC 62305-1:2010(E) provides general principles to be followed for protection of structures against lightning, including their installations and contents, as well as persons. This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2006, and constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: 1) It no longer covers protection of services connected to structures. 2) Isolated interfaces are introduced as protection measures to reduce failure of electric and electronic systems. 3) First negative impulse current is introduced as a new lightning parameter for calculation purposes. 4) Expected surge overcurrents due to lightning flashes have been more accurately specified for low voltage power systems and for telecommunication systems.

Komisija za standarde

N081 - Заштита од атмосферског пражњења

ICS

91.120.40 - Gromobranska zaštita
29.020 - Elektrotehnika uopšte


Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS EN 62305-1:2013 zamenjuje SRPS EN 62305-1:2011 - 28.01.2013


Deskriptori

zaštita, atmosfersko pražnjenje


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
143 str.
5604 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja - Deo 1: Opšti principi
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
222 str.
6631 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
321 str.
8086 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Materijalno oštećenje objekata i opasnost po život
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
210 str.
6288 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima


Ovaj sajt je realizovan u okviru projekta CARDS 2006
Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia