Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2619

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TS 50433:2012

Status: Повучен
Jezik: Engleski
Br. strana: 8
Datum: 23.05.2012
Datum povlačenja: 28.07.2016
Službeni glasnik:
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TS 50433:2005   CLC/TC 86A
Cena: 1412 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Smernice za uspostavljanje trasa za široki propusni opseg "Široki propusni opseg, 25 Mbit/s i više, za sve"

Naslov na engleskom jeziku

Guidelines for paving the way for broadband "Broadband, 25 Mbit/s and more for All"

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument se globalno odnosi na uvođenje u opštu upotrebu optičkih vlakana po svim gradskim rubovima i lokalnim pristupnim mrežama, uključujući dostizanje konekcija krajnjih korisnika.

Apstrakt na engleskom jeziku

This paper globally addresses generalisation of optical fibre throughout metropolitan edge and local access networks, including reach into end-user connections.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

široki propusni opseg