Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2639

Prijavite se!
 

SRPS EN 123200:2012/A1:2012

Status: Повучен
Jezik: Engleski
Br. strana: 5
Datum: 23.05.2012
Datum povlačenja: 31.05.2017
Službeni glasnik:
Broj rešenja:
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 123200:1992/A1:1995   CLC/SR 91
Cena: 1241 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Specifikacija podvrste: Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje – Izmena 1

Naslov na engleskom jeziku

Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument predstavlja specifikaciju podvrste (SS) koja se odnosi na jednostrano i dvostrano štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje bez obzira na metode njihove izrade, kada su spremne za montiranje komponenata. Ovaj dokument definiše karakteristike koje treba utvrditi i metode ispitivanja koje se koriste za potvrđivanje podobnosti štampanih ploča i usaglašenost kvaliteta kontrole (za svaku seriju i periodičnu kontrolu).

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

štampane ploče, jednostrane i dvostrane, metalizovane rupe za direktno ubacivanje


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje