Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-04-04
Time: 12:38


SRPS EN 123100:2012/A1:2012

Status: Повучен
Jezik: Engleski
Br. strana: 5
Datum: 23.05.2012
Datum povlačenja: 31.05.2017
Službeni glasnik:
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 123100:1992/A1:1995   CLC/SR 91
Cena: 1241 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Specifikacija podvrste:Jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama — Izmena 1

Naslov na engleskom jeziku

Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument predstavlja specifikaciju podvrste (SS) koja se odnosi na jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama bez obzira na metode njihove izrade, kada su spremne za montiranje komponenata. Ovaj dokument definiše karakteristike koje treba utvrditi i metode ispitivanja koje se koriste za potvrđivanje podobnosti štampanih ploča i usaglašenost kvaliteta kontrole (za svaku seriju i periodičnu kontrolu).

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde

N040 - Електронске компоненте

ICS

31.180 - Štampana kola i ploče


Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

štampana ploča, jednostrane i dvostrane, obična rupa


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama


Ovaj sajt je realizovan u okviru projekta CARDS 2006
Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia