Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2603

Prijavite se!
 

SRPS EN 61724:2011

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 45
Datum: 29.07.2011
Službeni glasnik: 58/11
Broj rešenja:
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 61724:1998   CLC/TC 82
Cena: 3448 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Nadzor performansi fotonaponskog sistema - Smernice za merenje, razmenu podataka i analizu

Naslov na engleskom jeziku

Photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for measurement, data exchange and analysis

Apstrakt na srpskom jeziku

Preporučuje procedure za nadzor energetskih karakteristika fotonaponskih sistema i razmenu i analizu podataka dobijenih tokom nadzora. Cilj ovih procedura je ocena usaglašenosti opštih performansi PV sistema.

Apstrakt na engleskom jeziku

Recommends procedures for the monitoring of energy-related photovoltaic (PV) system characteristics, and for the exchange and analysis of monitored data. The purpose is the assessment of the overall performance of PV systems.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

fotonaponski (PV) sistem, merenje, razmena podataka