Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2617

Prijavite se!
 

SRPS EN 1991-1-1:2012

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 37
Datum: 27.08.2012
Službeni glasnik: 84/12
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 1991-1-1:2002   CEN/TC 250
Ovaj standard je identičan sa:
EN 1991-1-1:2002/AC:2009   CEN/TC 250
Cena: 4109 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije —Deo 1-1: Opšta dejstva — Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

Apstrakt na srpskom jeziku

(1) EN 1991-1-1 daje uputstva za proračun i dejstva za proračun konstrukcije zgrada i inženjersko građevinskih objekata, uključujući neke geotehničke aspekte, za sledeće veličine:  zapreminske težine građevinskih materijala i uskladištenih materijala  sopstvenu težinu elemenata građevinskih objekata,  korisna opterećenja u zgradama. (2) Odeljak 4 i Prilog A daju nazivne vrednosti zapreminskih težina materijala specifičnih za zgrade, dodatnih materijala za mostove i uskladištenih materijala. Za određene materijale je dodatno dat i ugao unutrašnjeg trenja. (3) Odeljak 5 obezbeđuje metode za određivanje karakterističnih vrednosti sopstvene težine elemenata građevinskih objekata. (4) Odeljak 6 daje karakteristične vrednosti korisnih opterećenja međuspratnih konstrukcija i krovova, u zavisnosti od kategorije upotrebe za sledeće delove zgrada: stambene, društvene, trgovačke i administrativne površine; garaže i saobraćajne površine za vozila; površine za skladištenje i industrijske aktivnosti; krovove; površine za sletanje helikoptera. (5) Opterećenja saobraćajnih površina, data u Odeljku 6, odnose se na vozila najveće bruto težine do 160 kN. Proračun saobraćajnih površina za teška vozila, bruto težine preko 160 kN, mora da bude usaglašen sa odgovarajućim organom vlasti. Dalje informacije mogu da se dobiju u EN 1991-2. (6) Za barijere ili zidove koji imaju funkciju barijere, horizontalne sile date su u Odeljku 6. U prilogu B prikazana su dopunska uputstva za barijere za vozila u parkiralištima. NAPOMENA Sile od udara vozila utvrđene su u EN 1991-1-7 i EN 1991-2. Za proračunske situacije i uticaje od dejstava u silosima i rezervoarima prouzrokovane vodom ili drugim materijalima, videti EN 1991-3.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS EN 1991-1-1:2012 zamenjuje SRPS U.C7.121:1988 - 27.08.2012
SRPS EN 1991-1-1:2012 zamenjuje SRPS U.C7.122:1988 - 27.08.2012
SRPS EN 1991-1-1:2012 zamenjuje SRPS U.C7.123:1988 - 27.08.2012


Deskriptori

evrokod, konstrukcijski sistemi, projektovanje konstrukcija, konstrukcije, zgrade, zapreminska masa, opterećenje, korisno opterećenje, težina (masa), građevinski materijali


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
25.09.2017  
45 str.
4322 RSD 
PDF
Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-3: Opšta dejstva — Opterećenja snegom