Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS EN 61400-25-2:2012

Status: Повучен
Jezik: Engleski
Br. strana: 90
Datum: 29.02.2012
Datum povlačenja: 28.04.2017
Službeni glasnik: 25/12
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 61400-25-2:2007   CLC/TC 88
Cena: 4920 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Vetrogeneratori -- Deo 25-2: Komunikacije za nadzor i upravljanje vetroelektranama -- Informacioni modeli

Naslov na engleskom jeziku

Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj standard specificira informacioni model uređaja i funkcija u odnosu na vetroelektrane. Posebno specificira imena logičkih čvorova kao i imena podataka za komunikaciju između komponenti vetroelektrana, uključujući odnose između logičkih uređaja, logičkih čvorova i podataka.

Apstrakt na engleskom jeziku

Specifies the information model of devices and functions related to wind power plant applications. Specifies in particular the compatible logical node names, and data names for communication between wind power plant components, including the relationship between logical devices, logical nodes and data.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National actionDeskriptori

turbina, vetrogenerator, elektrana, nadzor, upravljanje


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
01.06.2018  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Vetrogeneratorski sistemi-Deo 5: Lopatice rotora turbina na vetar
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 11: Tehnike merenja buke
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 11: Tehnike merenja buke - Izmena 1
Engleski
Повучен 
28.04.2017  
186 str.
6288 RSD 
PDF
Generatorski sistemi za vetroelektrane - Deo 2: Projektni zahtevi za male vetroelektrane
Engleski
Повучен 
28.04.2017  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 25-3: Komunikacije za nadzor i upravljanje vetroelektranama -- Model razmene informacija