Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-01-24
Time: 19:52


SRPS EN 61400-21:2012

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 127
Datum: 29.02.2012
Službeni glasnik: 25/12
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 61400-21:2008   CLC/TC 88
Cena: 5604 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Vetrogeneratori -- Deo 21: Merenje i ocena kvaliteta električne energije vetrogeneratora spojenih na mrežu

Naslov na engleskom jeziku

Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines

Apstrakt na srpskom jeziku

Standard IEC 61400-21:2008 daje definicije i specifikacije za veličine koje se koriste za određivanje kvaliteta električne energije vetrogeneratora spojenih na mrežu, mernih procedura za karakteristike i procedura za ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima za kvalitet električne energije, uključujući procenu očekivanog kvaliteta električne energije koja se dobija iz ovakvog tipa vetrogeneratora.

Apstrakt na engleskom jeziku

IEC 61400-21:2008 covers the definition and specification of the quantities to be determined for characterizing the power quality of a grid connected wind turbine; measurement procedures for quantifying the characteristics; and procedures for assessing compliance with power quality requirements, including estimation of the power quality expected from the wind turbine type. The main changes with respect to the previous edition deal with interharmonics and current distortions (<9 kHz); response to voltage dips; active power ramp rate limitation and set-point control; reactive power capabilities and set-point control; grid protection and reconnection time after grid faults.

Komisija za standarde

N088 - Ветротурбине

ICS

27.180 - Sistemi turbina koje rade pomoću vetra


Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

vetar, turbina, spojeni na mrežu, kvalitet električne energije


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
01.06.2018  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Vetrogeneratorski sistemi-Deo 5: Lopatice rotora turbina na vetar
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 11: Tehnike merenja buke
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 11: Tehnike merenja buke - Izmena 1
Engleski
Повучен 
28.04.2017  
186 str.
6288 RSD 
PDF
Generatorski sistemi za vetroelektrane - Deo 2: Projektni zahtevi za male vetroelektrane
Engleski
Повучен 
28.04.2017  
90 str.
4920 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 25-2: Komunikacije za nadzor i upravljanje vetroelektranama -- Informacioni modeli
Engleski
Повучен 
28.04.2017  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 25-3: Komunikacije za nadzor i upravljanje vetroelektranama -- Model razmene informacija


Ovaj sajt je realizovan u okviru projekta CARDS 2006
Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia