COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

SRPS EN 122110:2011

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 29
Datum: 31.10.2011
Službeni glasnik: 82/11
Broj rešenja:
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 122110:1993   CLC/SR 46F
Cena: 2909 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije – Serija SMA

Naslov na engleskom jeziku

Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMA

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom daju se podaci koje treba da sadrži pojedinačna specifikacija za seriju SMA minijaturnih koaksijalnih konektora sa spajanjem pomoću navoja, kao i pravila za izradu te specifikacije.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

konektor, radio-frekvencija, koaksijalni konektor, serija SMA