Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2619

Prijavite se!
 

SRPS EN 122003:2011

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 8
Datum: 31.10.2011
Službeni glasnik: 82/11
Broj rešenja:
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 122003:1994   CLC/SR 46F
Cena: 1412 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Obrazac pojedinačne specifikacije: Priprema pojedinačne specifikacije za korisnika i pojedinačne specifikacije za standardni proizvod sa zvaničnom potvrdom verifikacije

Naslov na engleskom jeziku

Blank Detail Specification: Preparation of customer detail specifications (CDS) and detail specifications for standard production items with capability approval

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj standard se odnosi na obrazac pojedinačne specifikacije koji se može primeniti za izradu pojedinačne specifikacije za korisnika ili pojedinačne specifikacije koja obuhvata standardni proizvod.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

pojedinačna specifikacija za korisnika, standardni proizvod, zvanična potvrda verifikacije