Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

SRPS EN 122002:2011

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 20
Datum: 31.10.2011
Službeni glasnik: 82/11
Broj rešenja:
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 122002:1993   CLC/SR 46F
Cena: 2398 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Obrazac pojedinačne specifikacije: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije

Naslov na engleskom jeziku

Blank Detail Specification: Radio frequency coaxial connectors

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom daju se uputstva za pripremanje pojedinačnih specifikacija za koaksijalne konektore za radio-frekvencije.

Apstrakt na engleskom jeziku

Detail specification for radio frequency coaxial connectors of assessed quality.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

konektor, radio-frekvencija, koaksijalni konektor