Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2617

Prijavite se!
 

SRPS E.B3.079:1968

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 2
Datum: 01.07.1968
Službeni glasnik: 2/68
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Cena: 1133 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Hyssopi herba - Miloduh, izop, pravi vrisak

Naslov na engleskom jeziku

Hyssopi herba

Apstrakt na srpskom jeziku

Utvrđuju se tehnički uslovi i klasifikacija osušenog nadzemnog zeljastog dela miloduha u cvetu (hyssopus officinalis l, labitae) kao droge, čija su svojstva utvrđena na osnovu: spoljašnjeg izgleda, boje, mirisa, ukusa, vlage i pepela, dok se razvrstavanje u dve klase: I i II vrši prema količini etasrkog ulja i dozvoljenih primesa. Dati su i uslovi u pogledu vremena berbe, kriterijumima za ocenu kvaliteta, falsifikata, pakovanja, označavanja, transporta, smeštaja i čuvanja, a uzi,manje uzoraka se vrši prema JUS E.B3.050.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Beleške

Standard preispitan i potvrđen u decembru 2012. godine.


Deskriptori

osušeno bilje;droga;miloduh;tehnički uslovi;pakovanje;označavanje;transport;smeštaj;čuvanje