Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS EN 62305-2:2011

Status: Повучен
Jezik: Engleski
Br. strana: 222
Datum: 31.03.2011
Datum povlačenja: 22.06.2015
Službeni glasnik: 25/11
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 62305-2:2006   CLC/TC 81X
Cena: 6631 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom

Naslov na engleskom jeziku

Protection against lightning - Part 2: Risk management

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj deo standarda se primenjuje za procenu rizika za neki objekat ili neki priključak, usled atmosferskig pražnjenja prema zemlji. Njegova namena je da obezbedi postupak za vrednovanje takvog rizika. Kada je već odabrana gornja podnošljiva granica za rizik, ovaj postupak omogućava izbor prikladnih zaštitnih mera koje treba usvojiti da bi se rizik smanjio na podnošljivu granicu ili ispod nje.

Apstrakt na engleskom jeziku

Applicable to risk assessment for a structure or for a service due to lightning flashes to earth. Its purpose is to provide a procedure for the evaluation of such a risk. Once an upper tolerable limit for the risk has been selected, this procedure allows the selection of appropriate protection measures to be adopted to reduce the risk to or below the tolerable limit. Informative annex with simplified software for risk assessment for structures.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National actionDeskriptori

atmosfersko pražnjenje, zaštita, upravljanje rizikom


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
143 str.
5604 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja - Deo 1: Opšti principi
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
321 str.
8086 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Materijalno oštećenje objekata i opasnost po život
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
210 str.
6288 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima