Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS EN 62305-3:2011

Status: Повучен
Jezik: Engleski
Br. strana: 321
Datum: 31.03.2011
Datum povlačenja: 22.06.2015
Službeni glasnik: 25/11
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 62305-3:2006/A11:2009   CLC/TC 81X
Ovaj standard je identičan sa:
EN 62305-3:2006   CLC/TC 81X
Cena: 8086 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Materijalno oštećenje objekata i opasnost po život

Naslov na engleskom jeziku

Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj deo standarda daje tehničke zahteve za zaštitu objekata od fizičkog oštećenja koja se izvodi pomoću sistema zaštite od atmosferskog pražnjenja (LPS), kao i za zaštitu živih bića od povrede koju bi prouzrokovao napon dodira i napon koraka u blizini LPS-a. Ovaj standard je primenljiv na projektovanje, instalisanje, pregled i održavanje LPS-a za objekte, bez obzira na njihovu visinu, kao i na utvrđivanje mera za zaštitu živih bića od povreda koje bi prouzrokovao napon dodira i napon koraka.

Apstrakt na engleskom jeziku

Provides the requirements for protection of a structure against physical damage by means of a lightning protection system (LPS), and for protection against injury to living beings due to touch and step voltages in the vicinity of an LPS (see IEC 62305-1). This standard is applicable to: a) design, installation, inspection and maintenance of an LPS for structures without limitation of their height; b) establishment of measures for protection against injury to living beings due to touch and step voltages.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS EN 62305-3:2011 zamenjuje SRPS N.B4.802:1997 - 31.03.2011


Deskriptori

atmosfersko pražnjenje, zaštita, materijalno oštećenje, opasnost po život


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
143 str.
5604 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja - Deo 1: Opšti principi
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
222 str.
6631 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
210 str.
6288 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima