Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2639

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TR 50469:2011

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 6
Datum: 31.03.2011
Službeni glasnik: 25/11
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TR 50469:2005   CLC/TC 81X
Cena: 1241 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Sistemi zaštite od atmosferskog pražnjenja — Simboli

Naslov na engleskom jeziku

Lightning protection systems - Symbols

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj tehnički izveštaj specificira grafičke simbole za upotrebu na cretežima za sisteme zaštite od atmosferskog pražnjenja.

Apstrakt na engleskom jeziku

This standard defines graphical symbols to be used for graphical presentations of lightning protection systems

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National actionDeskriptori

atmosfersko pražnjenje, zaštita, simbol