Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2619

Prijavite se!
 

SRPS CLC/TR 50378-2-1:2011

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 27
Datum: 31.05.2011
Službeni glasnik: 40/11
Broj rešenja:
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TR 50378-2-1:2008   CLC/TC 86BXA
Cena: 2909 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-1: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-PC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2

Naslov na engleskom jeziku

Passive components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-1: SC(SC2)-PC connector-type fixed optical attenuators using IEC 60793-2 Category B1.1 singlemode fibre

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument je izveštaj o rezultatima merenja iz programa ispitivanja svako sa svakim, koje je obavljeno na fiksnim oslabljivačima utikača oblika SC/PC. Rad je pokrenut na sastanku CENELEC TC 86BXA u junu 2003. da bi se dobio jasan sporazum o tačnosti i ponovljivosti merenja gubitaka spektralnog slabljenja na fiksnim oslabljivačima. Iz ovih rezultata urađene su neke preporuke za vrednosti tolerancije slabljenja koje se mogu koristiti u standardima za performanse.

Apstrakt na engleskom jeziku

This document reports the measurement results of a round robin test program carried out on SC/PC plug style fixed attenuators. The work was initiated at CENELEC TC 86BXA meeting in June 2003 in order to get a clear understanding on the accuracy and repeatability of the spectral attenuation loss measurements on fixed attenuators. Out of these results some recommendations are made for attenuation tolerance values that can be used in the performance standards.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

pasivne komponente, optičko vlakno, komunikacije, konektor SC(SC2)-PC, oslabljivač