COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

SRPS CEN/TR 15588:2010

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 26
Datum: 30.12.2010
Službeni glasnik: 3/11
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CEN/TR 15588:2007   CEN/TC 207
Cena: 2737 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Okov za nameštaj — Termini za šarke i njihove komponente

Naslov na engleskom jeziku

Hardware for furniture - Terms for hinges and their components

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim tehničkim izveštajem utvrđuju se termini za sve tipove šarki i njihove komponente za sva područja primene.

Apstrakt na engleskom jeziku

ThThis Technical Report specifies terms for all types of hinges and their components for all fields of application. With the aid of figures it establishes different types, with the aim of facilitating understanding the technical language.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

definicije, engleski jezik, francuski jezik, nameštaj, komponente nameštaja, nemački jezik, grafičko predstavljanje, okov, šarke, terminologija, rečnik