Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS CEN/TR 14699:2010

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 18
Datum: 30.12.2010
Službeni glasnik: 3/11
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
CEN/TR 14699:2004   CEN/TC 207
Cena: 2225 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Kancelarijski nameštaj — Terminologija

Naslov na engleskom jeziku

Office furniture - Terminology

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim tehničkim izveštajem definišu se termini koji se odnose na kancelarijski nameštaj.

Apstrakt na engleskom jeziku

This CEN Report defines terms relating to office furniture.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

definicije;engleski jezik;francuski jezik;nameštaj;kancelarijski nameštaj;nameštaj za sedenje;stolovi;terminologija