Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 

SRPS EN 50106:2010

Status: Објављен
Jezik: Engleski
Br. strana: 25
Datum: 29.11.2010
Službeni glasnik: 92/10
Broj rešenja:
Izdanje:
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 50106:2008   CLC/TC 61
Cena: 2737 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih električnih aparata - Posebna pravila za rutinska ispitivanja aparata koji su obuhvaćeni standardom EN 60335-1

Naslov na engleskom jeziku

Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1

Apstrakt na srpskom jeziku

Standard se odnosi na pravila za rutinska ispitivanja aparata koji su obuhvaćeni standardom SRPS EN 60335-1.

Apstrakt na engleskom jeziku

No Scope available.

Komisija za standarde


ICSDirektiveNacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

aparati za domaćinstvo;bezbednost;rutinsko ispitivanje;ispitivanje