Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-02-25
Time: 08:02


SRPS ISO/TS 22003:2010

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 21
Datum: 26.05.2010
Datum povlačenja: 30.10.2015
Službeni glasnik: 42/10
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima

ISO/TS 22003:2007   ISO/TC 34/SC 17
Cena: 3102 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane

Naslov na engleskom jeziku

Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovom tehničkom specifikacijom -definišu se pravila koja se primenjuju za proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) a koja su u skladu sa zahtevima datim u ISO 22000, i -obezbeđuju se potrebne informacije i obezbeđuje poverenje korisnicima o načinu sertifikacije nihovih odobrenih dobavljača.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde

E034-17 - Системи менаџмента безбедношћу хране

ICS

03.120.20 - Sertifikacija proizvoda i kompanija. Ocenjivanje usaglašenosti
67.020 - Procesi u prehrambenoj industriji
03.100.70 - Sistemi menadžmenta


Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS ISO/TS 22003:2015 zamenjuje SRPS ISO/TS 22003:2010 - 30.10.2015


Deskriptori

proveravanje;osnove procesa;osnovni;sertifikacija;sertifikaciona tela;zaštita potrošaca;odnos potrošač-dobavljač;zadovoljstvo korisnika;definicija;definicije; kontrola hrane;higijena hrane;industrija hrane;proizvodi hrane;kvalitet hrane;ispitivanje hrane;prehrambeni proizvodi;menadžment;sistemi menadžmenta;organizacija;osoblje; upravljanje procesom;industrijska odredba;kvalitet;obezbeđenje kvaliteta;sistemi obezbeđenja kvaliteta;proveravanje kvaliteta;upravljanje kvalitetom;menadžment kvalitetom;pravila post


Ovaj sajt je realizovan u okviru projekta CARDS 2006
Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia